Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - φάση Α'

 

Τίτλος Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - φάση Α'
Φορέας Υλοποίησης Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός 5.000.000,00
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η στερέωση – αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου θεάτρου με σκοπό την απόδοση του πρώτου διαζώματος και τμημάτων του δευτέρου στο κοινό. Θα συντηρηθεί η τοιχοποιία της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του και η πιθανή κατάρρευσή του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αντικεραυνική προστασία).
Στόχοι Η πράξη ανταποκρίνεται στην ανάγκη διατήρησης, προστασίας, και προβολής του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, αναπόσπαστου τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, το οποίο σύμφωνα με ειδικές μελέτες και έρευνες χρήζει άμεσης επέμβασης προκειμένου να αποτραπούν οι φθορές του χρόνου.
Αποτελέσματα Προστασία και ανάδειξη των μνημείων, αύξηση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης, ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής μέσω της ενοποίησης επιμέρους αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο δημιουργίας ενιαίας πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου.
Οπτικοακουστικό υλικό  Φωτογραφικό Υλικό

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech