Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δομές στην Ήπειρο

domes ekt

Στο  πλαίσιο του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου χρηματοδοτεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Δομών όπως: 

Κέντρων Κοινότητας

Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech