Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πιλοτική λειτουργία νέας έκδοσης διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία νέα έκδοση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, www.anaptyxi.gov.gr, για τα

έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω του παραπάνω διαδικτυακού τόπου παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια καθώς και αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  η οποία βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ (ενημέρωση σε ημερήσια βάση), σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους δικαιούχους και τις ΔΑ στην συμπλήρωση των: 
•Τίτλος έργου
•Τίτλος έργου στα Αγγλικά
•Επικοινωνιακή περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
•Τίτλος υποέργου

ώστε αυτά να είναι ορθά και με επικοινωνιακό τρόπο συμπληρωμένα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε εδώ: Kαταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.anaptyxi.gov.gr

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech