Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 - Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας (11/2/2019)

Γενικές

1.Εταιρία με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: Mία εταιρία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι επιλέξιμη.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι :

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016.

2.Ποιός είναι ο  προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί;

Απάντηση:  Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000,00€.

Ελάχιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 80.000*60%=48.000 ελάχιστη δημόσια δαπάνη .

Μέγιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 330.000*60%=198.000 μέγιστη δημόσια δαπάνη.

3.Ποίο είναι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του προσωπικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης :

“Σε περίπτωση που δηλώνεται δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) λόγω του επενδυτικού  σχεδίου απαιτείται η διατήρηση των θέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεται στο τελικό αίτημα επαλήθευσης “.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της πρόσκλησης :

H παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων των   ενισχύσεων   γίνεται με διοικητική επαλήθευση και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων .

 

ΚΑΔ Επένδυσης

 1. **** ΚΑΔ σύμφωνα με την πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμος αλλά στο ΠΣΚΕ δεν παρουσιάζεται σφάλμα στον έλεγχο ορθότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII: Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας της πρόσκλησης επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ ****.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος ή ο ΚΑΔ που έχετε δηλώσει δεν τον έχετε ορίσει ως ΚΑΔ επένδυσης ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι υποχρεωτικές καρτέλες, με τις ελάχιστες εγγραφές που απαιτεί το σύστημα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι λοιποί έλεγχοι.

 1. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όταν ο ΚΑΔ της επιχείρησης που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την πρόσκληση είναι δευτερεύον;

Απάντηση: ο ΚΑΔ της επένδυσης δεν απαιτείται να είναι ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση κτιρίου που να αποτελεί επέκταση δυναμικότητας;

Απάντηση: Η ανέγερση κτιρίου ή η επέκταση κτιρίου είναι επιλέξιμη μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετεί τους στόχους της πρόσκλησης .

Επομένως το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά την υλοποίηση επενδύσεων που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, να  αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΜΜΕ:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών , προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Η επέκταση δυναμικότητας μιας επιχείρησης , δεν αφορά την πρόσκληση.

 1. Η προμήθεια **** μεταφορικού μέσου μικτής χρήσης για τουριστική μονάδα είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του συγκεκριμένου τύπου οχήματος από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης .

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 1. Δαπάνη eshop είναι επιλέξιμη στην εν λόγω δράση στην κατηγορία λογισμικά;

Απάντηση: H δαπάνη eshop είναι επιλέξιμη δαπάνη  στην κατηγορία λογισμικά.

 1. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για μεταφορικό μέσο ακόμα και για σκάφος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι  περιορισμοί:

 1. i. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 2. Το μεταφορικό μέσο να είναι :

− είτε επαγγελματικής χρήσης

− είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

iii. Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.

 1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του μεταφορικού μέσου  από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης . Επισημαίνεται ότι η προμήθεια αλιευτικού σκάφους δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 1. Για κάθε δαπάνη που θέλουμε να ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν τρεις (3) προσφορές από ανεξάρτητους προμηθευτές/ παρόχους. Στο ΠΣΚΕ ποίο ποσό πρέπει να δηλωθεί για κάθε δαπάνη ώστε να υπολογιστεί ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης;

Απάντηση: Οι τρείς προσφορές ζητούνται για την επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους, όπως αυτό καθορίζεται από τον επενδυτή. Το επιλέξιμο κόστος της κάθε δαπάνης εξετάζεται και διαμορφώνεται κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Η επιλογή του εξοπλισμού αποτελεί απόφαση του επενδυτή. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.2 της πρόσκλησης ορίζεται :

Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

 1. Το κόστος πρόσληψης προσωπικού επιδοτείται; Η επιχείρηση βαθμολογείται αν προσλάβει προσωπικό ;

Απάντηση: Δεν επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ) αλλά αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης :

“Σε περίπτωση που δηλώνεται δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) λόγω του επενδυτικού  σχεδίου απαιτείται η διατήρηση των θέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεται στο τελικό αίτημα επαλήθευσης “.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της πρόσκλησης :

H παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων των  ενισχύσεων   γίνεται με διοικητική επαλήθευση και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων .

 1. Κατά την υποβολή και κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείτε η υποβολή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) (εφόσον έχουμε κτιριακές δαπάνες);

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο Κ.Δ.1 της πρόσκλησης:

 • Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό έλεγχο του Ν.4342/15[ΦΕΚ143/Α/09-11-2015] του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάσταση του, το οποίο θα κατατεθεί από τον Δυνητικό Δικαιούχο με την υποβολή της Πρότασης.
 • Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Π.Ε.Α. (όπου αυτό απαιτείται) μετά το πέρας των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο Κ.Δ.4. επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

 • Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν την σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και  διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου…

Η δαπάνη έκδοσης του αρχικού ΠΕΑ είναι επιλέξιμη και αφορά την κατηγορία 4.2 «Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης» και η δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ μετά το πέρας των επεμβάσεων αφορά την κατηγορία 4.3 «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων» του πίνακα 6.1

8.Αν κάποιος βάλει φωτοβολταϊκο σύστημα και αντί να χρησιμοποιήσει μπαταρίες το αποθηκεύει στο δίκτυο μέσω του Net Metering είναι επιλέξιμη δαπάνη ;

Απάντηση: Η αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω net metering είναι επιλέξιμη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Κ.Δ.2:

 • να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες άδειες για την υλοποίηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος. (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις net metering) .

9.Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, αλλά αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας, ποια είναι η ελάχιστη αποδεκτή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Aν η επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο συμπεριλάβει  κτιριακές εργασίες ή/και μηχανήματα/εξοπλισμό που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου (πχ μονάδες κλιματισμού- αερισμού, λέβητες, καυστήρες κλπ), τότε θα πρέπει με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, να επιτευχθεί αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β ή όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης.

10.Η πιστοποίηση για  ISO 22000:2005 και  ISO 14001:2015 είναι επιλέξιμες δαπάνες ;

Εάν είχαμε ISO που έχει λήξει, είναι επιλέξιμη η ανανέωση αυτού ;

 

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης προβλέπεται επιλέξιμη δαπάνη:  Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.Η ανανέωση ISO 50001 είναι επιλέξιμη δαπάνη.

11.Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την έκδοση του ΠΕΑ του αρχικού και του τελικού (όταν ολοκληρωθεί η επένδυση) ;

Απάντηση: Η δαπάνη έκδοσης του αρχικού ΠΕΑ είναι επιλέξιμη και αφορά την κατηγορία 4.2 «Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης» και η δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ μετά το πέρας των επεμβάσεων αφορά την κατηγορία 4.3 «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων» του πίνακα 6.1.

 

Δείκτες

 1. Πως συμπληρώνετε το πεδίο 7.4 στο Π.Σ.Κ.Ε, το οποίο αφορά τους δείκτες και συγκεκριμένα ο δείκτης CO34;Ο δείκτης CO08, μπορεί να λάβει την τιμή μηδέν ;

Απάντηση: Ο Δείκτης  CO34 θα λάβει την τιμή που θα προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Ο Δείκτης CO08 θα λάβει την τιμή 0 εφόσον η επιχείρηση δεν θα έχει αύξηση της απασχόλησής της.

2.Πως υπολογίζεται ο δείκτης CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»;

Απάντηση: Η τιμή του δείκτη μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Εκροής CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου», χρησιμοποιούνται:

 1. I. Οι συντελεστές εκπομπής CO2 για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και του πετρελαίου θέρμανσης (ΣΠΘ), οι οποίοι ανέρχονται σε ΣΗΕ =0,606 tn CO2/MWh και ΣΠΘ=0,264 tn CO2/MWh αντίστοιχα.
 2. II. Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 2,170 και 1,100 αντίστοιχα.

III.           Το δεδομένο του ΠΕΑ που αφορά την Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου σε ποσοστό Πετρελαίου (ΕΠ%) και σε ποσοστό Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ%).

 

Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας(kWh/m2)*Επιφάνεια κτιρίου (m2) = Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΕΕΠΕ (KWh/έτος)

 

ΕΕΠΕ (KWh/έτος) * ΕΠ%/1,1*0,264/1000 tnCO2/KWh + ΕΕΠΕ (KWh/έτος) * ΗΕ% /2,17*0,606/1000 tnCO2/KWh = CO34 (tn CO2)

 

Πχ. (5.600.000 kWh/έτος) x 80%/1,100 x 0,264/1.000 tn CO2/ΚWh + (5.600.000 kWh/έτος) x 20%/2,170 x 0,606/1.000 tn CO2/ΚWh = 1.388 tn CO2, για ΕΠ 80% και ΗΕ 20%

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά πέραν του ενός κτιρίου απαιτείται ο υπολογισμός του δείκτη για κάθε κτίριο ξεχωριστά και η άθροιση τους.

 

Βαθμολογία

 1. Αν μια εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση για σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, τότε η συγκεκριμένη πιστοποίηση εντάσσεται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που θα δώσουν 10 βαθμούς κατά το στάδιο της αξιολόγησης ( Παράρτημα VII, στο στάδιο Γ) ;

Απάντηση: Η Πιστοποίηση επάρκειας  σε σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας θα σας δώσει την τιμή 10 επί του συντελεστή στάθμισης για να προκύψει η βαθμολογία του κριτηρίου.

 1. 2. Ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου ;

Απάντηση: Σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 10.3 της πρόσκλησης ελάχιστη συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.

 1. Πως τεκμηριώνεται και τι αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο 4 του σταδίου Γ;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 19 προκύπτουν τα δικαιολογητικά που αφορούν την επενδυτική πολιτική (ιδιωτική συμμετοχή).

Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων για τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (π.χ. Μητρώο Παγίων, αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π.).

 

Δικαιολογητικά

 1. Σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν εντάσσει κτιριακές δαπάνες, θα απαιτηθεί η ενεργειακή του αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β' βάση του ΚΕΝΑΚ; Θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και πριν την υποβολή και μετά;

Απάντηση: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης διαμορφώνονται ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου.

Όταν δεν αιτείται η επιχείρηση κτιριακές δαπάνες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης για τέτοιου είδους δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΕΑ ή Ενεργειακή Επιθεώρηση εφόσον δεν αιτείται δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

 1. Όταν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης , απαιτείται μόνο τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο), μόνο το σχετικό πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακείο ή και τα δύο μαζί;

Απάντηση: Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται  τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή / και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Κατά την υποβολή   του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης από την επιχείρηση απαιτείται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο.

 1. Ξενοδοχείο στο Ζαγόρι που δεν μπορεί να πάρει ΠΕΑ Β κατηγορίας και θα πάρει εξαίρεση από την Αρχιτεκτονική, θα πρέπει κατά την υποβολή να καταθέσει ΠΕΑ ;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης στο ΚΔ1 αναφέρεται:

Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό έλεγχο του Ν.4342/15[ΦΕΚ143/Α/09-11-2015] του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάσταση του, το οποίο θα κατατεθεί από τον Δυνητικό Δικαιούχο με την υποβολή της Πρότασης.

 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech