Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

4η Tροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο  “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Σημαντικά σημεία 4ης τροποποίησης :

1.Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η Δευτέρα 31/08/2020 ώρα 15.00.

2.Επικαιροποίηση της τιμής του δείκτη στον Πίνακα του Κεφαλαίου 2.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα (4 η Τροποποίηση)

Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στα πλαίσια των ΕΠ ΠΕΠ (RIS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech