Εγχειρίδιο "Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων"

Ολοκληρώθηκε από την ΜΟΔ το εγχειρίδιο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων»

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να βοηθήσει τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό πράσινων σημείων, παρέχοντας τους στοιχεία για την αδειοδότηση, τον τεχνικό σχεδιασμό και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.