Γραπτές Διαδικασίες

10η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 10η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017

pdfΕτήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017
pdfΣύνοψη για τους πολίτες