Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόοδος Υλοποίησης

  • Enimerosi Politon 1
  • Enimerosi Politon 2
  • Enimerosi Politon 3
  • Enimerosi Politon 4
  • Enimerosi Politon 5
  • Enimerosi Politon 6

Ετήσιες Εκθέσεις

 

 

 

 

 

 

Στην παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου μπορείτε να επιλέξετε να δείτε :

  • Προσκλήσεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
  • Εντάξεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
  • Οικονομική Πρόοδος (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
  • Προβλέψεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech