Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για το Υποέργο Νο 3 του έργου με Αρ. ΟΠΣ 5000171

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για το Υποέργο 3 - "Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κόστους -οφέλους πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου" του έργου με Αρ. ΟΠΣ 5000171 - "Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών"

Πρόσκληση

 

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech