Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2015-2016"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2015-2016" 

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1009
Θεματικός στόχος  :  9
Άξονας Προτεραιότητας  :  5
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000009
Τίτλος Πράξης  :  Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2015-2016
Δικαιούχος  :  EETAA
Προϋπολογισμός  : 328.317,90 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech