Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη του έργου "Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου - Τ.Κ Χόϊκας - Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου - Τ.Κ Χόϊκας - Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1100
Θεματικός στόχος  :  6
Άξονας Προτεραιότητας  :  2
Α/Α Απόφασης  :  1.1
Κωδικός ΟΠΣ  : 5000185
Τίτλος Πράξης  : Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου - Τ.Κ Χόϊκας - Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου
Δικαιούχος  :  Δήμος Σουλίου 
Προϋπολογισμός  : 438.792,38 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech