Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη του έργου "Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1179
Θεματικός στόχος  :  6
Άξονας Προτεραιότητας  :  2
Α/Α Απόφασης  :  0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000236
Τίτλος Πράξης  :  Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων
Δικαιούχος  :  Δήμος Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός  : 1.377.525,63 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech