Ένταξη έργου "Προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1177
Θεματικός στόχος  :  4 
Άξονας Προτεραιότητας  :  1  
Α/Α Απόφασης  :  2.0 
Κωδικός ΟΠΣ  :

 5000257

 

Τίτλος Πράξης  :  Προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ηπείρου
Δικαιούχος  :  ΕΚΑΒ
Προϋπολογισμός  :  663.586,00 €
Απόφαση Ένταξης