Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Μελέτη Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1199
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000626
Τίτλος Πράξης  : Μελέτη Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
Δικαιούχος  : Δήμος Αρταίων
Προϋπολογισμός  : 118.367,98 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech