Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017" 

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1565
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας  :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001619
Τίτλος Πράξης  :  Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
Δικαιούχος  :  ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός  :  4.853.306,00 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech