Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  2
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000931
Τίτλος Πράξης  :  Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
Προϋπολογισμός  :  50.000 €
Απόφαση Ένταξης (Έκδ. 2.0)    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech