Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1456
Θεματικός στόχος  :  07
Άξονας Προτεραιότητας   :  03
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001576
Τίτλος Πράξης  :  Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας
Δικαιούχος  :  Περιφέρεια Ηπείρου.
Προϋπολογισμός  :  30.132.543,92  €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech