Παρουσίαση πρόσκλησης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 - 2020

Σε συνέχεια της έκδοσης της με αρ. πρωτ. 1904/18.07.2017 πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στη δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 – 2020» καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου σε ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιασθεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι διαδικασίες υποβολής των προτάσεων και τα κριτήρια επιλογής για ένταξή τους στο Π.Α.Α. 2014 – 2020.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Αυγούστου, στην Περιφέρεια Ηπείρου - αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου και ώρα 11 π.μ.

pdfΠρόσκληση

pdfΠαρουσιάσεις