Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Πρέβεζας

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg