Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προσκλήσεις

Τελευταία ενημέρωση στις  7 Οκτωβρίου 2019

Κωδ. ΕΠ Επιχ. Πρόγραμμα Κωδ. Άξονα Άξονας Α/Α Πρόσκλησης Κωδικός Πρόσκλησης Τίτλος Πρόσκλησης Λήξη Ποσό Αφορά Ιδιώτες
Κωδ. ΕΠ Επιχ. Πρόγραμμα Κωδ. Άξονα Άξονας Α/Α Πρόσκλησης Κωδικός Πρόσκλησης Τίτλος Πρόσκλησης Λήξη Ποσό Αφορά Ιδιώτες

 

 

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech